Ljetna škola informatike, sporta i mašte

Odaberite jednu ili više radionica.

Na temelju članka 3. st.1 Opće uredbe o zaštiti podataka (EU)2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka vaši će se podatci koristiti isključivo u svrhu prijave i sudjelovanja u projektu „Ljetna škola informatike, sporta i mašte“ i ne smiju se koristiti u druge svrhe.